Actueel

Inspiratiesessie Meer rendement met Van Gogh 2015

Categorie:    vrijdag 17 oktober 2014 10:52

Op 8 oktober 2014 vond in Breda een inspiratiesessie plaats voor ondernemers en initiatiefnemers uit Brabant in het kader van Meer rendement met Van Gogh 2015.

Meer rendement met Van Gogh 2015 is het programma waarmee Van Gogh Brabant ondernemers wil inspireren tot het ontwikkelen van arrangementen en producten die een aanvulling vormen op het programma-aanbod van het themajaar Van Gogh 2015.

Een gevarieerd cultureel Van Gogh-programma gecombineerd met en kwalitatief hoogstaand toeristisch en recreatief aanbod, maakt dat Brabant nog aantrekkelijker wordt voor bezoekers. Meer bezoekers betekent meer bestedingen. Het themajaar Van Gogh 2015 biedt zo Brabantse ondernemers kansen op meer rendement, ook na 2015.   

Imagineering en matchmaking

De bijeenkomst in Breda werd georganiseerd door de studenten van de Minor Imagineering van NHTV. Op het programma: een inspirerende introductie over Imagineering, een creatieve sessie waarbij de aangemelde ideeën in groepen werden verrijkt en waar mogelijk gecombineerd. Daarop volgde een serie matchmaking-gesprekken waarbij ondernemers met de vertegenwoordigers van de Van Gogh-locaties uit Brabant en experts van de Kamer van Koophandel en TOP-Brabant konden spreken.

Erik van Nuland, TOP Brabant, presenteert het programma. Foto Monique van Gemert.

Wordt vervolgd

In het kader van Meer rendement met Van Gogh 2015 zijn er zo'n veertig ideeën voor productontwikkeling en arrangementvorming ingediend bij Van Gogh Brabant. Het meerendeel van de deelnemers was bij de inspiratiesessie aanwezig. Inmiddels zijn er vijf initiatieven geselecteerd die een begeleidingstraject ingaan met de studenten van de Minor Imagineering. Het doel daarvan is om het productconcept verder te ontwikkelen en optimaal aan te laten sluiten bij de Van Gogh beleving in 2015.  

Ook de rest van de deelnemende ondernemers krijgt de mogelijkheid om het product of arrangement verder te ontwikkelen in samenwerking met Van Gogh Brabant. Zij worden benaderd door Van Gogh Brabant of door een van de experts op het gebied van arrangementvorming voor een gesprek of advies op maat.

Nieuwsbrief

Er wordt regelmatig een nieuwsbrief gepubliceerd over de ontwikkelingen en activiteiten in het kader van Meer rendement met Van Gogh 2015. Belangstellenden kunnen zich daarvoor aanmelden via info@vangoghbrabant.com

Partners meer rendement met Van Gogh 2015