Disclaimer

Van Gogh Brabant besteedt veel zorg aan de juistheid en actualiteit van de informatie op de website. De informatie die via de website wordt verstrekt, is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen. Toch kan Van Gogh Brabant noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. Informatie wordt zonder welke garantie dan ook verschaft. De verstrekte informatie kan periodiek, zonder aankondiging, worden gewijzigd.

Van Gogh Brabant is niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie neemt. Van Gogh Brabant kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn of zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de websites van Van Gogh Brabant of de onmogelijkheid deze te gebruiken.

Stichting Van Gogh Brabant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van de website en verwante informatiediensten.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op de website www.vangoghbrabant.com behoren toe aan de stichting Van Gogh Brabant en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Indien u denkt dat informatie op deze internetsite onjuist is, dan verzoeken wij u vriendelijk dit te melden op info@vangoghbrabant.com. Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.